Forside


Vores forsamlinghus er lukket for arrangementer og udlejninger i perioden  fra d.15 maj til d.31 august.

(Du kan fortsat booke og lave lejeaftaler vedr. perioden efter d.31. aug.)Læs mere om baggrunden:        


Renovering - Nyt tag & nyt akustikloft !

Vi opgraderer både ude og inde :-) 


Projektet:

Fra den 15. maj går det løs. Nødvendigheden af et nyt tag til forsamlingshuset og behovet for en forbedring af akustikken huset har i gennem mere end 25 år i flere omgange været oppe at vende i bestyrelsen og været drøftet blandt medlemmerne - og nu sker der noget!

 

Der er et stort ønske om at bedre akustikken, så flere får lyst til at benytte huset, uanset om det er til private selskaber, fællesspisninger, foredrag, eller sang og musik.

 

Der blev i 2019 startet en proces, hvor det 127 år gamle forsamlinghus' tilstand er blevet vurderet, og hvor rådgivningen fra akustikere og arkitekt har peget på, at tag og akustik ideelt ser bør laves som én samlet løsning, hvor man kombinerer et nyt tag med akustik forbedringer og en tidssvarende isolering.

Så nu slår vi 3 fluer med ét stort smæk ! Det bliver SÅ godt !


Pengene:

Vi har via ansøgninger til eksterne fonde modtaget tilsagn om støtte på ialt 415.000 kr.:

Der er tale om støtte fra Skanderborg Kommunes Landsbypulje (150.000 kr.), Nordea fonden - liv i det lokale (150.000 kr.), VELUX FONDEN - aktive ældre (64.900 kr.) og senest "Inge og Asker Larsens Fond", som har bevilget 50.000 kr. til formålet


Vi har selv samlet ca. 274.000 kr.:

Forsamlinghuset biddrager med 130.000 kr. af egne opsparede midler og dertil er der via lokale private biddrag og arrangementer indsamlet yderligere 144.000 kr. 


Den samlede finansiering udgør således p.t. 689.000 kr.

Endnu engang KÆMPE TAK til alle, der har biddraget og gjort det muligt.Vi har stadig brug for ekstra midler for at få de sidste ender til at nå sammen.

Hvis du ønsker at støtte bestræbelserne på at begrænse lånebehovet på cirka 45.000 kr., kan du stadig indbetale til enten  MobilePay 51704020, eller konto.nr. 6191-90402146;: -  mrk. 'Tag & akustik'.Arbejdet udføres som følge af en udbudsrunde af tømrerfirmaet John A. Laursen med hjælp fra frivillige med start 15. maj.

Vi genåbner huset med en stor genåbningsfest d.16. sept.Bestyrelsen Medlemskab af foreningen via inbetaling til...


6191-9040-212946

300 kr./husstand

150 kr./personHorndrupvej 35

Tåning

8660 Skanderborg


4051 4575

(Svenning S.)


5170 4020

(Kaj V.)

Følg os på Facebook: